تاریخ انتشار : دوشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۸ | ۱۲:۷
دیدار معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد با مهندس نظری مدیر کل مدیریت بحران
دیدار معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد با مهندس نظری مدیر کل مدیریت بحران درخصوص راهکارهای مقابله با سیلاب
دیدار معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد با مهندس نظری مدیر کل مدیریت بحران
منبع : اداره کل مدیریت بحران استانداری خراسان شمالی