تاریخ انتشار : چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷ | ۱۱:۵۶
برگزاری مانور لحظه صفر در ساعت ۲۱ مورخ ۹۷/۸/۶
برگزاری مانور لحظه صفر در ساعت 21 مورخ 97/8/6
برگزاری مانور لحظه صفر مدیریت بحران در ساعت 21 مورخ 97/8/6 
منبع : اداره کل مدیریت بحران استانداری خراسان شمالی